ELIDENS DTG 130-25 ECO.NOX PLUS

Stojący gazowy kocioł kondensacyjny
Wyposażony i fabrycznie ustawiony do pracy z gazem ziemnym
Praca z propanem-butanem po zmianie regulacji
Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p) lub adaptera bi-flux (homologacja C53) (wyposażenie dodatkowe)

Roczna sprawność eksploatacyjna do 109 %
Bardzo niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 20 mg/kWh, CO < 15mg/kWh
Korpus kotła zblokowany wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego, z zamkniętą komorą spalania
Palnik gazowy z całkowitym wstępnym zmieszaniem
Duży zakres modulacji mocy od 17 do 100%
Kompaktowy zawór gazowy
Wentylator z tłumikiem zasysania powietrza
Konsola sterownicza DIEMATIC 3 z programowaną automatyką pogodową, umożliwiająca również pracę w kaskadzie do 10 kotłów
Moduły hydrauliczne dostępne są jako wyposażenie dodatkowe
Jednostka dostawy: 1 pakiet bez przewodu powietrzno-spalinowego