Grundfos TP/TPE

Pompy TP przeznaczone są do takich zastosowań jak:
– instalacje ciepłownicze,
– instalacje grzewcze,
– układy klimatyzacji,
– układy chłodzenia,
– zaopatrzenie w wodę,
– procesy technologiczne,
– chłodnie przemysłowe.

Pompy dostępne są zarówno z silnikiem standardowym (TP i TPD) jak również z elektronicznie regulowanym silnikiem z przetwornicą częstotliwości (TPE i TPED).

Wszystkie te pompy są pompami jednostopniowymi w układzie in-line, z silnikiem standardowym i mechanicznym uszczelnieniem wału. Specjalna konstrukcja tych pomp sprawia, że są one mniej wrażliwe na zanieczyszczenia czynników tłoczonych niż podobne pompy z mokrym wirnikiem silnika.
Typoszereg TP można podzielić na trzy grupy:

  • TP Seria 100, 200, 300 oraz 400 (standardowe pompy bez regulacji),
  • TPE Seria 2000 (pompy z regulowanymi obrotami wyposażone fabrycznie w przetwornik ciśnienia),
  • TPE Seria 1000 (pompy z regulowanymi obrotami).

TPE Seria 2000
Główna różnica pomiędzy pompami TP a TPE Seria 2000 polega na zastosowaniu innego silnika i fabrycznie zamontowanego przetwornika różnicy ciśnienia. Silniki w TPE Seria 2000 posiadają wbudowaną przetwornicę częstotliwości, której zadaniem jest ciągła regulacja ciśnienia i wydajności.
Typoszereg TPE Seria 2000 jest uznawany jako gotowe rozwiązanie do szybkiego i pewnego montażu.
TPE Seria 2000 zbudowane są na bazie pomp TP Seria 100, Seria 200 i 300. Zastosowane materiały są takie same jak w pompach TP. 

TPE Seria 1000
Główna różnica pomiędzy pompami TP a TPE Seria 1000 polega na zastosowaniu innego rodzaju silnika. Silniki w TPE Seria 1000 posiadają wbudowaną przetwornicę częstotliwości.
Przy pomocy zewnętrznego sygnału (z przetwornika lub sterownika) możliwe jest dostosowanie pomp TPE Seria 1000 do dowolnej konfiguracji instalacji i metody sterowania: utrzymanie stałego ciśnienia, stałej temperatury lub stałego przepływu. TPE Seria 1000 zbudowane są na bazie pomp TP Seria 100, Seria 200 i 300. Zastosowane materiały są takie same jak w pompach TP.